Pēteris Armands un Lība Krinkele ver uz virbiem kūpināmās butes.
Lielirbe.
50. Pēteris Armands un Lība Krinkele ver uz virbiem kūpināmās butes. Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.