56.
56. Laivas un tīkla mērķis. Miķeļtornis. Foto: Vilho Setele, 1912.

Laivas un tīkla mērķis. Miķeļtornis.