Tīklu žāvēšana Lūžņas jūrmalā.
60. Tīklu žāvēšana Lūžņas jūrmalā. Foto: Vilho Setele, 1912.