Vada virvju žāvēšana. Miķeļtornis.
61. Vada virvju žāvēšana. Miķeļtornis. Foto: Vilho Setele, 1912.