Bišu stāvstrops spietošanas laikā. Lielirbe.
64. Bišu stāvstrops spietošanas laikā.
Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.