Didriķis Belte pie spīļarkla. Miķeļtornis.
71. Didriķis Belte pie spīļarkla. Miķeļtornis. Foto: Vilho Setele, 1912.