alt="Klāvs
72. Klāvs Kallmans Tiļļu sētā iejūdz zirgu. Sīkrags. Foto: Vilho Setele, 1912.