Rijas piederumi. Lielirbe.
75. Rijas piederumi. Pelavas tika atdalītas no izkultajiem graudiem, svaidot, purinot un vēdinot labību. To darīja ar koka grābekļiem un dakšām un liekšķerēm. Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.