Vienzirga rati. Priekšējos riteņus savienojoša, vidū grozāma rumba (plāce) ļāva ratus pagriezt. 
			Lielirbe.
77. Vienzirga rati. Priekšējos riteņus savienojoša, vidū grozāma rumba (plāce) ļāva ratus pagriezt. Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.