Tīklu lāpīšana Kolkā.
81. Tīklu lāpīšana Kolkā. Foto: Lauri Ketunens, 1920.

Darbs 70 - 84