Aleksis Olmanis, Līna Šulca un Jānis Dambe rāda, kā
izgatavojama tauva.
83. Aleksis Olmanis, Līna Šulca un Jānis Dambe rāda, kā izgatavojama tauva. Vīrs pa labi padod trīs atsevišķās virves, sieviete tās savij virves tauvā. Vidū esošais vīrs vada tauvas pīšanu. Miķeļtornis – Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912. Foto: Vilho Setele, 1912.