Sievietei ir šaursvītroti svārki, balta villaine, trīsdaļīga
aube un vīzes.
85. Rīgā 19. gadsimta beigās fotografēts lībiešu pāris..
Sievietei ir šaursvītroti svārki, balta villaine, trīsdaļīga aube un vīzes. Vīrieša apģērbs pārstāv seno, lakats - moderno ģērbšanās stilu.