Pēteris Niklāvs. Miķeļtornis.
97. Pēteris Niklāvs. Miķeļtornis. Foto: Vilho Setele, 1912.