Divas vecas sievas un bērns. Miķeļtornis.
99. Divas vecas sievas un bērns. Miķeļtornis. Foto: Lauri Ketunens, 1920.