LĪBIEŠU TAUTAS KULTŪRA • LĪVÕD ROVKULTŪR • LIIVILÄISTÄ KANSANKULTTUURIA • LIV CULTURE

Fotogrāfijas no Kurzemes lībiešu ciemiem 1902.–1927.


EKSPEDĪCIJAS 1 -11
144 Fotogrāfijas
maplink
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Doc

EKSPEDĪCIJAS
1 – 11
DABA, IEDZĪVOTĀJI UN ĒKAS 1, 2
ZVEJNIECĪBA
DRAVNIECĪBA
DARBS
APĢĒRBS UN AUDUMI
CILVĒKU FOTOGRĀFIJAS 1, 2, 3
LĪBIEŠU NACIONĀLĀ ATMODA UN KONTAKTI AR SOMIEM


</