Viljam Krišjān rõkāndõb profesōr Setäläks.
2. Viljam Krišjān rõkāndõb profesōr E. N. Setäläks Pizās. Foto: Vilho Setälä, 1912.