Ede Rozenfelde Pitragā stāsta maģistram Sārimā buramvārdus.
4. Ädū Rozenfeld kītõb võlsõņdi magistr E.A. Saarimaan Pitrõg kilās. Foto: Vilho  Setälä, 1912.