Profesora Seteles teicējs Indriķis Kandiss.
5. Profesōr E. N. Setälä kīelopātiji Indrõk Kandõs Ūžkilāst. Foto: Vilho Setälä, 1912.