Lauri Kettunen student ēstli Oskar Loorits ja kīelopātiji 
Maŗī Leiše.
9. Profesōr Lauri Kettunen student ēstli
Oskar Loorits ja kīelopātiji Maŗī Leiše. Lūž.
Foto: Lauri Kettunen 15.6.1920.