Pizās rovst jelīztõ ka saksā suodāväg jettõd mägtubši.
11. Pizās rovst jelīztõ ka saksā suodāväg jettõd mägtubši. Jelstõ vȯļ nǟdõb set katūks, uks ja läbūd. Mägtubād vȯļtõ kovdõd rānda kõnkiš ežmiz mōīlmasuodā āigal. Foto: Lauri Kettunen, 19.6.1920.