Vālda mäg. Īra.
15. Vālda mäg. Īra. Foto: Vilho Setälä, 1912.