Kurg kōrand aim, tāgān āt nǟdõbõd baptist pivākuodā pälīenõkst. Pitrõg.
102. Kurg kōrand aim, tāgān āt nǟdõbõd baptist pivākuodā pǟlīenõkst. Pitrõg. Foto: Lauri Kettunen, 1920.