Aņdrõks Rozenfeld. Mustānum.
106. Aņdrõks Rozenfeld. Mustānum. Foto: Vilho Setälä, 1912.