Kouv ja kuodā. Mustānum.
22. Kouv ja kuodā. Mustānum. Foto: Vilho Setälä, 1912.