Vigā kōrand Pizās, missõs um tubā ja edditubā.
23. Vigā kōrand Pizās, missõs um tubā ja eḑḑitubā. Lǟlamd pūd pidābõd paikõl katūksdēļidi. Foto: Vilho Setälä, 1912.