Draudziņ kōrand Lūž kilās.
24. Draudziņ kōrand Lūž kilās. Foto: Vilho Setälä, 1912.