Mōzõ jettõd kōrand, missõs um āita, tubā, edditubā ja taļ.
26. Mōzõ jettõd kōrand, missõs um āita, tubā, eḑḑitubā ja taļ. Mustānum. Foto: Vilho Setälä, 1912.