Strūoip bandimiz āigal.
64. Strūoip bandimiz āigal. Īra.
Foto: Vilho Setälä, 1912.