Vanā Damberg rījs.
70. Vanā Damberg rījs. Sõvviļļõ pȯļtiztõ kīņ põrand pǟl. Pȯļtõs tierād lagīztõ pȭrand pǟl lagtõd vīļast. Īra. Foto: Lauri Kettunen, 1921.