Līvõd brūţ, eḑḑiz pūolst ja tagānd. Kūolka.
86-87. Līvõd brūţ (eḑḑiz pūolst ja tagānd). Kūolka. Brūţ pǟsõ um irdist puţkīst tīedõd vāņka ja brūţ krūoņ.
Krūonstõ dänkõbõd setmiņ zīdist līntad. Brūţ vōntsa pǟl un sidtõd punni ibūkstlīnta, tagān – kaks paļškõ, mis katābõd kūoridi. Brūţ abūd pǟl un līt kat, mis pǟl ātõ umbõltõd sidāmd. Ōriņist um vel vālda ežōrõn ja gūngaseŗk, missõn alliz aigās ātõ vīrizt, siņņizt agā punnizt līntad. Brūţõn ātõ vāldad suoŗmkīndad ja sukād, jālgas ātõ madālizt kǟngad. Suormsõ um sūormõks. Foto: A.O. Heikel, 1902.