Nai ūd naiz ōriņis, eḑḑiz pūolst ja kilgstõ. 136-7.
88-89. Nai ūd naiz ōriņis (eḑḑiz pūolst ja kilgstõ). Īra. Pierrõ kōzgiņi brūţ krūoņ võtīztõ jarā. Pǟdõ katīztõ mitšõks. Lȭga ja pȯskūd katīztõ mundõgõks. Tuoiz lakāt siḑīztõ vōntsa immõr kōd sūoļmõks. Ūd nai ōrõnd vȯļtõ ka līti jak, abūd immõr kīerdõd kȭrtan, gūngaseŗk, vālda ežōrõn, vāldad sukād ja pastāld.  Foto: A.O. Heikel, 1902.