Nēz Apš. Pizā.
95. Nēz Apš. Pizā. Foto: Vilho Setälä, 1912.