Didrõk Bēļţa “Lilman”. Pizā.
96. Didrõk Bēļţa “Lilman”. Pizā. Foto: Vilho Setälä, 1912.