Bēļţa aim. Pizā.
98. Bēļţa aim: Didrõk, Jaņī, Līna, Elīz, Milda, Alfrēd, Eduard ja Otto. Pizā. Foto: Vilho Setälä, 1912.