Brūţ krūoņ ja naiz ōbõ.
Tät: Brūţ krūoņ ja naiz ōbõ. A.O. Heikel, Die Volkstrachten in den
Ostseeprovinzen und in den Setukesien 1909.

Ōrõnd ja kāngad 85 - 92