LĪVÕD ROVKULTŪR • LĪBIEŠU TAUTAS KULTŪRA • LIIVILÄISTÄ KANSANKULTTUURIA • LIV CULTURE

Fotogrāfijd Kurmō līvõd kilīšt 1902. – 1927. ā.


ŌRÕND JA KĀNGAD 85 - 92

144 Fotogrāfijd
85. 86-87. 135. 88-89. 137.
85. 86 -- 87. 88 -- 89.
Tät 90. 91. 92.
Tät 90. 91. 92.