www.puukausi.net

kertoo Suomen puurakentamisen perinteestä savupirtistä puukerrostaloon. Näyttely on suunnattu kaikenikäisille koululaisille.

PUUKAUSI sisältää kolme osaa: puurakentamiskohteiden esittelyn, puumateriaalin ominaisuuksista ja käsittelytavoista kertovan osan ja tehtäviä ja vinkkejä sisältävät puuha-aitat.

PUUKOHTEISSA voidaan tutustua eri puolella Suomea sijaitseviin puurakentamiskohteisiin ja niiden rikkaaseen ja monimuotoiseen maailmaan. Tällaisia kohteita ovat mm. Haapasaaren saaristolaiskylä Suomenlahdella, Yli-Lauroselan talonpoikaistalo Ilmajoella tai Korkialehdon mylly Hyrynsalmella.

PUUN TIE kertoo havainnollisesti puulajeista, niiden ominaisuuksista ja eri käyttötarkoituksista. Puun tien kautta mm. justeeri ja kirjanpainaja tulevat tutuiksi.

PUUHA-AITAT innostavat havainnoimaan ja tutkimaan rakennuksia ja lähiympäristöä. Aittojen sisältämät toimintaideat on suunnattu etupäässä nuorimmille koululaisille. Jalkapuiden rakentaminen kertoo historiasta ja vanhoista tavoista, lintulautaa nikkaroimalla oppii samalla hirsirakentamisen perusteita.

www.puukausi.net kuuluu Museoviraston ja Opetushallituksen yhteiseen Suomen Tammi-hankkeeseen.