KIERTOKOULU
Vuoden 1866 kansakouluasetuksen tarkoittama kansakoulu oli "kansankorkeakoulu", jonne otettiin iältään 9 - 12-vuotiaita, jotka osasivat lukea, laskea, kirjoittaa ja tunsivat kristinopin pääkappaleet. Vielä 1700-luvulla lasten perusopetus oli kokonaan vanhempien vastuulla. Joka aamu piti (olisi pitänyt) rukouksen ohessa lukea katekismuksesta joku pääkappale: maanantaisin I, tiistaina II, keskiviikkona III, torstaina IV, perjantaina V, lauantaina VI ja sunnuntaina VII. Jos oli 12-vuotias eikä osannut kinkereillä puhtaasti lukea Pientä Katekismusta, piti maksaa 1 kuparitaalari. Jotkut kankeat lukijat (usein piikoja ja renkejä) vietiin kirkkoneuvoston eteen nuhdeltaviksi.

Kiertokoulu oli kirkon tarjoama vaihtoehto kotiopetukselle. Kiertävä koulumestari kulki talosta ja kylästä toiseen opettaen muutaman viikon vuodessa kussakin kylässä. Koulumestarit olivat seurakunnan palkkaamat ja sille tilivelvolliset. Oppiaineet olivat lukeminen, luvun lasku, kirjoittaminen, laulaminen (virsien) ja kristinopintaito. Usein aikaa riitti vain Katekismuksen ulkolukuun eikä ymmärtävän lukemisen opetteluun. Vanhemmatkin pitivät ulkolukua ainoana oikeana oppimisena - se kun "ei haihtunut mielestä". Kiertokoulua arvosteltiin siitä, että se valmisti oppilaitaan enemmän rippikouluun kuin oppikouluun.

Vasta 1920-luvulla yleistyivät alakoulut, joissa nuorimmat saivat kansakouluun vaaditun luku- ja kirjoitustaidon eivätkä kirkko tai lasten vanhemmat enää olleet alkuopetuksesta vastuussa.


Lähteet ja lisätietoja:
  • Kansallisarkisto Kouluhallitus Kansanopetusosaston asiakirjat.
  • Kansallisarkisto Rakennushallituksen piirustuskokoelma.
  • Antila Olavi A. (toim) 1979. Perinnealbumi Vanhat valokuvat kertovat Etelä-Savo 1 Juva. Kimy-Kustannus Oy Kuopio.
  • Halila Aimo 1949. Suomen kansakoululaitoksen historia II-III. Turku.
  • Huttunen Veikko 1957. Juvan historia. Pieksämäki.
  • Lindell Ismo 1994. Sähkötekniikan historia. Julk. Otatieto Oy.
  • Oker - Blom Max 1910. Kouluhygienia lääkäreitä ja koulumiehiä varten. Helsinki.
  • Valtasaari Antero et al (toim) 1966. Kansakoulu 1866 - 1966. Keuruu.

Valokuvat:
  • Museoviraston kuva-arkistot