Rakennettu kulttuuriympäristö

Tämä luettelo on valtioneuvoston 22.12.2009 tekemän päätöksen mukaan korvattu uudella. Uusi inventointi on julkaistu osoitteessa www.rky.fi

Luettelo on verkkoversio vuonna 1993 Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisusta Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. ISBN 951-9075-63-1, ISSN 1236-6439.

Luettelon kuntatiedot on päivitetty vastaamaan alkuvuonna 2006 voimassa ollutta kuntajakoa.

Kirjan esipuhe (PDF)

Verla
Kuva: Verlan tehdasalue. Hannu Vallas, MV/RHO.

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt listattiin 1980-luvulla. Parhaillaan on käynnissä kohdevalikoiman tarkistus ja uusiminen. Uudet valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt vahvistettaneen vuonna 2008. Siihen asti ovat voimassa 1993 julkaistut kohteet.

Tarkoitus on että näillä alueilla ja kohteissa pyritään säilyttämään rakennukset, rakenteet ja ympäristö mahdollisimman hyvin. Muutokset ja mahdollinen täydennysrakentaminen eivät saa olla ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa.

On hyvä muistaa, että luetteloidut kohteet edustavat vain pientä osaa kulttuuriympäristöstämme. Kauneuden ja kulttuuriarvojen vaaliminen ja ympäristön arvokkaiden piirteiden säilyttäminen ulottuu kaikkeen rakennettuun ympäristöön.

Valitut kohteet esittelevät rakennetun ympäristömme monimuotoisuutta ja antavat hyvän käsityksen Suomen historiasta ja kehityksestä. Mukana on esimerkkejä maanviljelysympäristöistä, talonpoikaistaloista ja kyläkokonaisuuksista. Kirkkojen, kartanoiden ja linnojen lisäksi edustettuina ovat kaupunki- ja teollisuusympäristöt sekä valtion rakennuttamat laitokset. Vuoden 1993 selvityksen laati tutkija Lauri Putkonen.

>Museoviraston verkkosivut

>Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Museoviraston verkkosivuilla