Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Imatra
 
Vuoksen kulttuurimaisema välillä Imatrankoski-Tainionkoski
 
Kuvaus:

Aikoinaan maamme huomattavin luonnonnähtävyys Imatrankoski veti puoleensa runsaasti matkailijoita viime vuosisadalla ja vuosisadan jälkipuolella myös teollisuus sijoittui Vuoksen rantamille. Molemmat käyttömuodot ovat jättäneet jälkeensä alueen kulttuurimaisemaan. -Imatrankosken partaita on hoidettu puistomaisesti aina 1700-luvun lopulta. Kruununpuistoksi Koskipuiston alue muodostettiin 1840-luvulla.
-Imatran Valtionhotellin kansallisromanttinen kivilinna on vuodelta 1903 (U.Nyström). Hotellin siipirakennus valmistui 1953 (A.Ervi). Valtionhotelli peruskorjattiin laajennustyön yhteydessä 1985 (I.Valjakka).
-Imatrankosken voimalaitos on yhä maamme huomattavin vesivoimalaitos. Voimalaitos ja kytkinasema rakennettiin 1923-28 (K.S.Kallio, O.Kallio). Harmaalla graniitilla verhottu säännöstelypato on samalta ajalta. Voimalaa on laajennettu 1934-35 ja 1951. Yhtenäinen asuntoalue on rakennettu 1920-luvulla (E.Ekegren) ja 1950-luvulla (A.Ervi).
-Vuoksen rannalla ovat venäläisten 1790-luvulla rakentamat Pässiniemen vallit. Ne on rakennettu Viipuri-Savonlinna -tien suojaksi. Lähellä sijaitsee Imatran 1959 perustettu ulkomuseoalue, Karjalainen Kotitalo.
-Imatran virastotalo rakennettiin poliisitaloksi 1938 (M.Välikangas). Funktionalistista rakennusta on laajennettu 1977 (S.Aho). -Tornator Oy rakensi työväelleen 1890-luvulla Ritikanrantaan ns. rantakasarmialueen. Alueella on säilynyt työväenkasarmi ja talousrakennus, joissa toimii 1975 perustettu Teollisuustyöväen asuntomuseo.
-Neitsytniemen kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on vuodelta 1900 (K.A.Wrede). Nykyisin siinä toimii Imatran kaupunginmuseo. Rakennusta ympäröi vanha puisto.
-Tornator Oy aloitti toimintansa (puuhiomo, rulla- ja paperitehdas) Tainionkoskella 1890-luvulla. Alueen vanhimmat tuotantorakennukset ovat tältä ajalta. Laajennuksia on tehty mm. 1907-10 ja 1927. Tainionkosken voimalaitos on rakennettu 1947-51 (A.Pernaja) ja laajennettu 1980-luvulla (K.Vartola).
-Niskalammen yhtenäisen asuntoalueen Tornator Oy rakennutti 1910-luvulla (V.Einola).