Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappeenranta
 
Rakuunarykmentin kasarmialue ympäristöineen
 
Kuvaus:

Suomen Rakuunarykmentin punatiiliset kasarmit rakennettiin 1889-93 (S.Gripenberg, J.Ahrenberg). Alue on säilynyt pääosin alkuperäisessä muodossaan. Vanhat kasarmirakennukset ovat kolmikerroksisia. Rantatien varrella on ryhmä kaksikerroksisia, osin tiili-, osin puurakenteisia upseeriston asuinrakennuksia sekä upseerikerho. Tallit ja kalustovajat muodostavat oman laajan alueen. Kasarmialueen eteläpuolella on vanha lasarettialue. Noin kilometrin päässä kasarmialueesta länteen on Huhtiniemen reservikomppanian alue, joka on myöhemmin toiminut sotilaspiirin esikuntana. Se on lajissaan parhaiten säilyneitä kasarmialueita.
-Kasarmialueen itäpuolella kohoavat 1790-luvulla rakennetut Nikolain vallit, joiden keskelle rakennettiin 1914 venäläiselle sotaväelle ortodoksinen kirkko. Tiilinen keskeiskirkko muutettiin Lappeenrannan seurakunnan kirkoksi 1923-24 (I.Launis).
-Kasarmialueen itäpuolella on kaksi vanhaa koulua, Lönnrotin entinen kansakoulu vuodelta 1888 (W.Backmansson) ja Lappeenrannan Lyseo vuodelta 1897 (O.Tarjanne), laajennukset 1907 (K.Hård af Segerstad) ja 1939 (M.Välikangas).