Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mäntyharju
 
Mäntyharjun vanha keskusta
 
Kuvaus:

Mäntyharjun taajaman länsipuolella on kirkon ympärillä vanha keskusta, joka on säilyttänyt pääosin perinteisen ilmeensä. Alueella on säilynyt julkisten rakennusten lisäksi edustavasti vanhaa kirkonkylän asuinrakennuskantaa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta.
-Mäntyharjun suuri puukirkko on rakennettu Matti Salosen johdolla 1819-22 (1817, IK/C.Bassi). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jossa ristivarret ovat poikkeuksellisesti kolmilaivaiset. Ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen lyhty. Entinen sakaristo laajennettin seurakuntasaliksi 1929 (R.Blomstedt) ja uusi sakaristo sijoitettiin kuorin viereen. Erillinen, alaosaltaan kahdeksankulmainen kellotapuli on vuodelta 1819. Kirkkotarhaa ympäröi kiviaita.
-Kirkkoherranpappilan, Iso-Pappilan, puinen päärakennus on vuodelta 1812. Sen ulkoasu on vuodelta 1854. Rakennus on nyt museona. Pihapiirissä on vanhoja talousrakennuksia 1800-luvulta.
-Entinen kappalaisen virkatalo Kiiski on rakennettu nykyiseen, klassistiseen asuunsa 1929.
-Mäntyharjussa rakennettiin vanhan kirkon hirsistä 1823 kaksi pitäjäntupaa, jotka yhdistettiin 1850-luvulla. Tämä Salmelana tunnettu rakennus muodostui kunnallliseksi hallintokeskukseksi. Nykyiseen klassistiseen asuunsa se korotettiin 1921.
-Kirkonkylän vanha kansakoulu on vuodelta 1873 ja siis maakunnan vanhimpia.
-Entisessä 1880-luvulla rakennetussa nimismiehen asuintalossa on toiminut säästöpankki ja kunnansairaala. Pihapiirissä on pankkirakennus vuodelta 1916.
-Siirlahden rannassa sijaitseva entinen apteekki, Domanderin talo, on 1870-luvulta (E.A.Kranck). Viereinen postirakennus on 1920-luvulta.
-Pitäjän lainamakasiinit on rakennettu 1863 ja 1873.
-Mäntyharjun nuorisoseurantalo on rakennettu vuosisadan alussa ja muutettu nykyiseen asuunsa 1922.
-Entinen kanttorin virkatalo, Seppälä, on 1800-luvulta.