Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Liminka
 
Liminganjokivarren maisemakokonaisuus
 
Kuvaus:

Liminganjokivarren maisemakokonaisuuteen liittyvät jokivarren asutus välillä Härmä-Pyhtilä, kirkko ympäristöineen sekä Limingan Rannan joenvarsiasutus tiestöineen. Limingan Rannassa on säilynyt poikkeuksellisen monipuolinen ja kulttuurihistoriallisesti rikas rakennuskanta. Ylemmän jokivarren ympäristöön liittyvät maisemallisesti merkittävät viljelyaukeat.
-Limingan puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla 1826 (IK/A.F.Granstedt). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka keskustasta kohoaa kahdeksankulmainen lanterniini. Erillinen kellotapuli rakennettiin Grels Norlingin johdolla 1733. Kirkon ja tapulin ympärillä on vanha hautausmaa.
-Liminganjokivarren alajuoksulla on säilynyt perinteistä rakennuskantaa mm. Hynysen, Härmän, Alatalon, Arvonollin, Rapakon, Jukolan ja Pyhtisen tiloilla. Maisemakuvalle on ominaista alavuus ja peltojen muuttuminen merta kohden niityiksi, pensastoiksi ja lopulta rantaruovikoiksi.
-Kirkon pohjoispuolella sijaitsevat Puodinmäen, Ranta-Hirvelän, Hirvelän ja Mäki-Hirvelän tasapainoiset rakennusryhmät.
-Limingan kirkkoherranpappilan puinen, kaksikerroksinen päärakennus on rakennettu 1847-50 (J.Oldenburg).
-Limingan kirkonkylän tiilinen, rapattu kansakoulu, ns. Kivikoulu, rakennettiin 1868. Tässä Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisessä kansakoulurakennuksessa toimii nyt Vilho Lampi -museo ja Limingan taidekoulu.
-Oopperalaulaja Abraham Ojanperän 1912 rakennuttama taiteilijahuvila Aappola on säilytetty muistokotina. Pihapiiriin kuuluvat renkitupa ja aitta.
-Kotiseutumuseon alueelle on siirretty entinen pitäjän lainamakasiini, aitta ja tuulimylly.
-Limingan kansanopisto on perustettu 1892. Opiston vanhimmat rakennukset ovat vuosisadan vaihteesta. Alueeseen kuuluu myös ent. käräjä- ja kievaritalo Arvola, kaksi kammiaittaa sekä rukoushuone vuodelta 1912.
-Limingan Rannan perinteisistä talonpoikaisista rakennuksista mainittakoon mm. Nikulan, Sunilan, Jokelan, Kotilan, Mustosen, Pietilän, Härmälän, Ranta-Juustilan ja Majan pihapiirit sekä edelleen Haapalan, Uutelan, Piiparin, Poutalan, Jokirannan, Huovilan, Foudilan, Vuotilan ja Matinlaurin rakennusryhmät. Näistä viimeksimainittu on ollut taidemaalari Vilho Lammen kotitalo.