Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Liminka
 
Viljelymaisema välillä Lumijoki-Liminka
 
Kuvaus:

Limingan viljelymaisema on osa laajempaa,Lumijoen ja Limingan rantamaisemaa. Limingan puolella maisemakokonaisuuteen kuuluvat Rantakylän ja Virkkulan kyläasutukset. Asutus seurailee kiinteästi vanhaa tielinjaa.
-Virkkulan kylän Matturin talo on säilyttänyt perinteisen, talonpoikaisen pihapiirinsä, jota rajaavat vanha päärakennus, solallinen ulkorakennus, aittarivi sekä navetta. Vanhin aitoista on vuodelta 1762.
-Rantakylässä muodostavat Pleisulan, Ylä-Jutilan ja Ala-Jutilan rakennusryhmät itsenäisen, viljelysten ympäröimän saarekkeen.
-Rantakylän Ala-Toppila, Ylä-Toppila ja Jurvala ovat Limingan vanhimpia tiloja. Ala-Toppilan päärakennus on rungoltaan vuodelta 1756.
-Virkkulanmäellä muodostavat Anttilan, Pietilän ja Annalan taloryhmät ehjän, viljelymaiseman ympäröimän kokonaisuuden. Mäeltä on komea näkymä Liminganlahdelle.