Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Liminka
 
Alatemmeksen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Temmesjoen ranta-asutus on edustavimmillaan Alatemmeksen kylässä, jossa Pehkosen, Punttalan, Yli- ja Ala-Elsilän, Pietilän ja Tepon talot muodostavat rakennuskannaltaan rikkaan kokonaisuuden. Marttilan tilan vanhoissa rakennuksissa toimii vanhainkoti. Vanhaa rakennuskantaa on lisäksi mm. Ylitalon, Ollilan, Pääkön Junttolan ja Ojanperän tiloilla. Jokitörmien tuuhea puusto luo oman panoksensa kulttuurimaisemaan.
-Pehkosen pihapiirin muodostavat 1852 tiilestä muurattu rappaamaton päärakennus, kaksikerroksinen hirsinen 1700-luvun väentupasiipi (luhti), jonka läpikäytävän kautta kulkee ajotie neliöksi rakennettuun pihapiiriin, kaksikerroksinen niin ikään 1700-luvulta oleva talli päärakennuksen vastakkaisella pihasivulla. Suojelu koskee myös pihaneliön ulkopuolelle olevaa halkovajaa, saunaa, pajaa, kahta 1700-luvun vilja-aittaa sekä Temmesjoen ylittävää 1935 valmistunutta rauta-ansassiltaa.
-Punttalan kaksikerroksinen, tiilinen päärakennus on vuodelta 1885. Pihapiirin talousrakennuksista vanhin on navetta vuodelta 1753.
-Pietilän puinen päärakennus on 1860-luvulta, pirttirakennus on tätä vanhempia. Osa vanhoista talousrakennuksista on valtatien itäpuolella.
-Yli-Elsilän eheässä pihapiirissä on kaksi 1800-luvun asuinrakennusta sekä aittarivi, joka on vanhimmilta osin vuodelta 1801.
-Tepon pihapiiri on eheä näyte viime vuosisadan pohjoispohjalaisesta talonpoikaisarkkitehtuurista.