Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lumijoki
 
Lumijoen rantamaisema
 
Kuvaus:

Lumijoen rantamaisema on osa laajempaa, Limingan viljelymaisemaan liittyvää kokonaisuutta. Maisemakuvaan kuuluvat Lumijoen näyttävä tiilikirkko ympäristöineen, Lumijoen rantanäkymät, joen pohjoisrantaa pitkin kulkeva Jokipartaan tie ja asutus sekä jokisuun rantaniityt.
-Lumijoen tiilikirkko on rakennettu 1886-89 (J.Lybeck). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka itäpäädyssä on runkohuonetta kapeampi ja matalampi kuoriosa. Kirkon länsipuolella on vanha hautausmaa.
-Jokipartaan tien varrella on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Perinteistä rakentamista on mm. Remeksen, Pottalan ja Rahtulan tiloilla. Erityisen huomattava on Ylilaurin kokonaisuus, jonka hirsiset asuinrakennus, aitta ja luhti ovat 1700-luvulta. Myös Riston tilan pihapiiri muodostaa eheän kokonaisuuden. Julkista rakentamista tien varrella edustavat pappilan päärakennus vuodelta 1904 sekä entisen kansakoulun rakennukset, joista vanhempi viime vuosisadalta, uudempi vuodelta 1925.