Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lumijoki
 
Lapinkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lapinkylän laajan viljelymaiseman keskellä on säilynyt lukuisia perinteisiä talouskeskuksia. Oman kokonaisuuden muodostavat Lapinkylän entinen kansakoulu sekä Kaupin, Pikku-Kaupin ja Petäjän talot. Viljelysaukean keskellä sijaitsevaan Penttilän rakennusryhmään kuuluu vanha siivetön tuulimylly. Viljelyaukean eteläosassa sijaitsee puustoa kasvavalla mäellä kuuden talouskeskuksen ryhmä, Mäkikylä.