Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Merijärvi
 
Kalaputaan kylä
 
Kuvaus:

Pyhäjoen varressa viljelysten ympäröimällä kumpareella on Kalaputaan neljän talouskeskusken tiivis ryhmä. Kalaputaan talon, Heikkilän, päärakennus ja luhti ovat 1800-luvun alusta. Yhdessä Ylimäen 1880-luvulla rakennetun päärakennuksen kanssa ne muodostavat suljetun pihapiirin. Rantaputaan kolmelta sivulta suljeutun pihapiirin muodostavat asuinrakennus, joka on rungoltaan 1700-luvun alkupuolelta, kammillinen luhtiaitta sekä Alaputaan päärakennus. Kalaputaan kylään liittyy ylempänä jokivarressa sijaitsevat Poutiaisen puhto ja Männistön puhto, jotka kumpikin muodostavat tiiviit ja yhtenäiset, viljelysten ympäröimät rakennusryhmät.