Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muhos
 
Muhoksen kirkonseutu
 
Kuvaus:

Muhoksen kirkonkylän kohdalla Oulujoki laajenee suvannoksi. Joen etelärannalla sijaitsee Muhoksen vanha puukirkko, joka on rakennettu 1634. Se on vanhimpia käytössä olevia puukirkkojamme. Muodoltaan se on länsitornillinen tukipilarikirkko. Kirkon arkkitehtuuria leimaa 1872 (L.I.Lindqvist) suoritettu korjaus. Kirkkosalin ja sakariston maalauskoristelu on vuosilta 1774-78 (E.Granberg). Erillinen kellotapuli on vuodelta 1762 (M.Honka). Kirkkomaisemaan liittyy myös Muhossaaren l. Kirkkosaaren vanha hautausmaa.
-Montan voimalaitos asuntoalueineen rakennettiin1951-55 (A.Ervi). Kämäränniemellä sijaitseva Oulujoki Oy:n asuinrakennus on alunperin, vuosisadan vaihteessa, rakennettu Borgin huvilaksi (Lindahl & Thomé) ja uusittu nykyiseen asuunsa 1950-luvun alussa (A.Ervi).
-Muhoksen rautatieasema on vuodelta 1927. Asema-alueella on lisäksi asuin- ja varastorakennuksia sekä vanha vesitorni.
-Ponkilan teräsrakenteinen riippusilta on vuodelta 1931.