Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muhos
 
Oulujoen kulttuurimaisema välillä Laitasaari-Laukka
 
Kuvaus:

Laaja Oulujokivarren viljelymaisema, jossa on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Joen pohjoisrannalla edustavat perinteistä rakentamistapaa Yrjänän ja Roinilan rakennusryhmät. Päivärinteen sairaalan viisikerroksinen, funktionalistinen parantolarakennus on vuodelta 1932. Joen etelärannalla kulkee vanha rantatie, jonka varrella sijaitsevat vanha Laitasaaren kansakoulu, rukoushuone ja entinen osuusmeijeri sekä perinteistä rakentamistapaa edustavat Apaja, Tikkanen, Rahkola, Kauppi ja Kärnä.